Hey JFK! (@ John F. Kennedy Internationa…

Hey JFK! (@ John F. Kennedy International Airport in Queens, NY, NY) https://t.co/nGmnSZvXwJ